07:26, 25 Jun Zespoły eksperckie w Komisji Sportu Kobiet

/files/news/ebg88wjwkauqnn4.jpg

Działająca przy PKOl Komisja Sportu Kobiet powołała zespoły eksperckie. Przedstawicielką Zespołu Metodycznego w komisji jest Urszula Jankowska.

Zespoły będą pracować w grupach roboczych, których zadaniem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących poprawy sytuacji kobiet w polskim sporcie. Idea została zainicjonowana podczas marcowego spotkania w Centrum Olimpijskim z udziałem Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk.

- Głównym celem naszych działań jest m.in. stworzenie rekomendacji dla PKOl i Ministerstwa Sportu, które pozwolą na równość kobiet i mężczyzn oraz wypracowanie modelu wdrażania polityki równego traktowania ze względu na płeć w strukturach sportowych na poziomie regionalnych i wojewódzkich klubów oraz w polskich związkach sportowych – mówi przewodnicząca pierwszej grupy dr Dagmara Gerasimuk – była Prezes Polskiego Związku Biathlonu, dyrektor do spraw rozwoju biathlonu w IBU (Międzynarodowej Unii Biathlonu); odpowiedzialna za kwestie gender equality w IBU; wykładowczyni AWF Katowice w Zakładzie Teorii Sportu. (cytat za PKOl.pl).

Fot. PKOl/Twitter

 

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie