Konferencja Trenerów Szkolenia Olimpijskiego

W dniach 16-18 maja 2016 roku w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS w Spale odbyła się coroczna konferencja trenerów szkolenia olimpijskiego w sportach zimowych PyeongChang 2018.
w której wzięło udział  41 szkoleniowców kadr narodowych, kierowników wyszkolenia polskich związków sportowych, przedstawicieli DSW MSiT, trenerów Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Instytutu Sportu, wykładowców z kraju i zagranicy i zaproszonych gości.

W ramach trzydniowego programu odbyło się wiele interesujących prelekcji  i warsztatów metodycznych z udziałem trenerów wszystkich zimowych sportów olimpijskich. W konferencji wzięło udział  ponad 40 szkoleniowców kadr narodowych a także kierownicy wyszkolenia polskich związków sportowych, przedstawiciele Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT, trenerzy Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Instytutu Sportu oraz wykładowcy z kraju i zagranicy. Przewodnim tematem  konferencji były problemy związane z okresem bezpośredniego przygotowania startowego (BPSu) -głównie w kontekście przygotowań do sezonu, w którym reprezentanci naszego kraju zdobywać będą kwalifikacje do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w koreańskim PyeongChang 2018. 

Konferencję otworzył Dyrektor Instytutu Sportu-Państwowego Instytutu Badawczego  dr Bartosz Krawczyński krótko witając przedstawicieli MSiT, wszystkich trenerów, działaczy, wykładowców oraz zaproszonych gości . W pierwszym wystąpieniu Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT pani dr Urszuli Włodarczyk można było się zapoznać z szerokim wachlarzem działań MSiTw kwestii opracowania głównych priorytetów ministerstwa oraz planów i projektów finansowania sportu wyczynowego w 2016r.

Kolejnym prelegentem był  dr Tomasz Grzywacz z Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Klubu Polska, który dokonał oceny startów reprezentantów Polski w sezonie 2015/2016. Ocenie poddano osiągnięcia i dorobek medalowo- punktowy poszczególnych związków uzyskany w głównych startach minionego sezonu – przede wszystkim  MŚ, ME oraz PŚ. Przeanalizowano także skuteczność realizacji założeń startowych oraz  szanse i zagrożenia w realizacji dalszych planów szkoleniowych w kolejnym sezonie , głównie pod kątem zawodów dających szanse na uzyskanie kwalifikacji olimpijskich.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło interesujące wystąpienie profesora Zbigniewa Trzaskomy na temat „Treningu siły i mocy mięśniowej w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018”

Drugi dzień konferencji oparty był o wystąpienia zaproszonych gości z zagranicy.  Pierwszy wystąpił Per Nymoen z Norweskiego Związku Narciarskiego, który bardzo szczegółowo przedstawił system szkolenia młodzieży w Nowegii oraz współpracy sztabów szkoleniowych. Po nim  wystąpił trener główny kadry norweskich biegaczy Trond Nystad (wcześniej współpracujący z kadrami USA, Szwajcarii i Niemiec) , który  otwarcie podzielił się doświadczeniami norweskimi w drodze do osiągnięcia mistrzostwa sportowego w wystąpieniu pt. „Długa droga na szczyt”.  Były to bardzo ciekawe prelekcje pokazujące, iż osiągnięcie mistrzostwa pozwalającego na zdominowanie współzawodnictwo na arenie światowej wcale nie jest postrzegane tylko i wyłącznie w kategoriach sukcesu. Zbyt duża dominacja norweskich biegaczek i biegaczy narciarskich ogranicza możliwości realnej rywalizacji o medale wśród innych nacji  i znacząco obniża wartość medialną spektaklu sportowego, co przekłada się na realny spadek popularności danej dyscypliny. Tym bardziej należy docenić  otwartość Norwegów w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami gdyż wzmacniając potencjał szkoleniowo-sportowy innych krajów , wzmacniają popularność biegów narciarskich co bezpośrednio przekłada się na większe zainteresowanie się nimi mediów.

Kolejnym prelegentem był profesor Will Hopkins z Nowej Zelandii reprezentujący tak znakomite jednostki naukowo-badawcze w obszarze szeroko pojętych nauk o sporcie  jak Institute for Sport, Exercise and Active Living, Victoria University, Melbourne, Australia; Defence Institute, NIH, Oslo; czy High Performance Sport NZ, Auckland. Prof Hopkins w swoim wykładzie skupił się na możliwościach analiz wyników osiąganych przez sportowców zimowych i letnich dyscyplin olimpijskich. W bardzo obszernej prezentacji opartej głównie na wynikach własnych opracowań naukowych wskazał na możliwości i kierunki zastosowania analizy statystycznej do monitorowania i przewidywania wpływu różnych czynników zewnętrznych na osiągane wyniki sportowe.

Ostatnim prelegentem drugiego dnia konferencji był dr Gerard Rietjens z Holandi, który na co dzień współpracuje jako fizjolog z kadrą łyżwiarzy szybkich oraz zawodową grupą kolarska. W swoim wystąpieniu skupił się głównie na analizie danych monitoringowych oraz samych obciążeń treningowych i wskaźników fizjologicznych w przygotowaniu łyżwiarzy szybkich w okresie BPSu. Treści merytoryczne były także poparte materiałem filmowym w przygotowań kadrowiczów do głównych startów.  Bezpośrednio po wystąpieniu dr Rietjensa odbyła się sesja dyskusyjna, moderowana przez dr Piotra Żmijewskiego i dr Tomasza Grzywacza z Instytutu Sportu, w której można było zadawać nawet najtrudniejsze pytania zagranicznym prelegentom.      

Na zakończenie drugiego dnia konferencji swoją obecnością zaszczycił wszystkich uczestników Minister Sportu – Witold Bańka. Podczas spotkania z uczestnikami minister podziękował trenerowi Wiesławowi Kmiecikowi oraz trenerowi Łukaszowi Kruczkowi, którzy po tym sezonie zakończyli pracę z kadrą narodową seniorów, za ich poświęcenie i wkład w przygotowanie sportowców oraz osiągane wyniki. Zwracając się do uczestników konferencji minister Bańka zapewnił, że wsłuchuje się w głos środowiska trenerskiego i jest otwarty na wszelkie sugestie, które mogą przynieść korzyści polskiemu sportowi.

Tradycyjnie drugi dzień konferencji zakończył się Trenerskim Klubem Dyskusyjnym, podczas którego w mniej formalnej, kuluarowej atmosferze kontynuowano wymianę doświadczeń i poglądów, między trenerami, wykładowcami, działaczami i zaproszonymi gośćmi.

W ostatnim, trzecim dniu konferencji dominowała tematyka szkoleniowa realizowana przy współpracy z Akademią Trenerską, w której mieliśmy kilka ciekawych wystąpień i warsztatów szkoleniowych. Na początku o problemach koncentracji uwagi w sporcie mówiła dr Dagmara Budnik-Przybylska z Uniwersytetu Gdańskiego, po czym poprowadziła także warsztaty z treningu uważności.

Profesor Jadwiga Malczewska-Lenczowska oraz profesor Barbara Frączek skupiły się w swoich prelekcjach na kwestiach strategii żywieniowej w okresie BPSu, rozgraniczając przy tym specyfikę żywienia w sportach wytrzymałościowych (prof. Malczewska) oraz skokach narciarskich (prof. Fraczek). Jak zawsze były to bardzo interesujące i wciąż aktualne tematy.

Ostatnim wykładem było wystąpienie prof. Czuby z AWF Katowice, który skupił się na bardzo istotnym problemie w sportach zimowych, tj zastosowaniu niedotlenienia (hipoksji) w okresie BPSu. Wystąpienie to było wsparte wieloma wynikami badań własnych  autora, jego bogatym doświadczeniem oraz przykładami praktycznymi.

Konferencję oficjalnie zamknął Dyrektor Instytutu Sportu -PIB  dr Bartosz Krawczyński, który w swojej mowie pożegnalnej podsumował przebieg konferencji i serdecznie podziękował wszystkim wykładowcom, organizatorom oraz uczestnikom i życzył sukcesów sportowych w nadchodzącym sezonie oraz zdobycia kwalifikacji olimpijskich do PyeongChang 2018.

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie