Skład Zespołu Metodycznego

 

BOGUSŁAW GRYCZUK

Koordynator Zespołu Metodycznego

boguslaw.gryczuk@sport-olimpijski.pl

 

- koordynacja prac Zespołu Metodycznego

- koordynacja - Akademia Trenerska, Forum Trenera

- współpraca z MSiT

- kwalifikacje olimpijskie

- koordynacja wydawania zeszytów ZM

 

Dr  JERZY SKUCHA

jerzy.skucha@sport-olimpijski.pl

 

-  współpraca merytoryczna dot. dyscyplin sportowych: lekkoatletyka, judo, pływanie, tenis

-  współpraca z koordynatorem Team100

- współpraca przy wydawaniu zeszytów ZM

 

WOJCIECH WASIAK - trener klasy mistrzowskiej

wojciech.wasiak@sport-olimpijski.pl

 

- współpraca merytoryczna dot. dyscyplin sportowych:: kajakarstwo, podnoszenie ciężarów, pięciobój nowoczesny, wioślarstwo

- kwalifikacje olimpijskie

- współpraca z koordynatorami ACSS i WCSS

- współpraca z koordynatorem Team100 

- współpraca przy wydawaniu zeszytów ZM

 

MARIA SŁAWIK

maria.slawik@sport-olimpijski.pl

 

- koordynacja - ACSS, WCSS, LZS

- współpraca merytoryczna dot. dyscyplin sportowych::  taekwondo olimpijskie

- kwalifikacje olimpijskie

- współpraca z koordynatorami ACSS i WCSS

- współpraca z koordynatorem Team100 

- współpraca przy wydawaniu zeszytów ZM

 

URSZULA JANKOWSKA - trener I klasy

urszula.jankowska@sport-olimpijski.pl

 

- współpraca merytoryczna dot. dyscyplin sportowych:: łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe, sporty wrotkarskie, tenis stołowy, breaking

- kwalifikacje olimpijskie

- współpraca z koordynatorami ACSS i WCSS

- współpraca z koordynatorem Team100 

- współpraca przy wydawaniu zeszytów ZM

 

Dr MARCELINA NOWAKOWSKA - trener I klasy

marcelina.nowakowska@sport-olimpijski.pl

 

- współpraca merytoryczna dot. dyscyplin sportowych:: alpinizm, bobsleje i skeleton, sporty saneczkowe, surfing

- kwalifikacje olimpijskie

- współpraca z koordynatorami ACSS i WCSS

- współpraca z koordynatorem Team100 

- opinie wieloletnich programów szkolenia dla SMS-ów i szkół sportowych

- współpraca przy wydawaniu zeszytów ZM

 

IRENEUSZ USS - trener klasy mistrzowskiej

ireneusz.uss@sport-olimpijski.pl

 

- baza wyników sportowych

- współpraca merytoryczna dot. dyscyplin sportowych: badminton, golf

- kwalifikacje olimpijskie

- współpraca z koordynatorami ACSS i WCSS

- współpraca z koordynatorem Team100 

- współpraca przy wydawaniu zeszytów ZM

 

MARIAN SZCZECHOWICZ - trener klasy mistrzowskiej

marian.szczechowicz@sport-olimpijski.pl

 

- współpraca merytoryczna dot. dyscyplin sportowych: koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, kolarstwo

- kwalifikacje olimpijskie

- współpraca z koordynatorami ACSS i WCSS

- współpraca z koordynatorem Team100 

- współpraca przy wydawaniu zeszytów ZM

 

Dr ALEKSANDRA NOWACKA - trener I klasy

aleksandra.nowacka@sport-olimpijski.pl

 

- współpraca merytoryczna dot. dyscyplin sportowych: boks

- współpraca z organizacjami paraolimpijskimi i sportów niesłyszących

- kwalifikacje olimpijskie

- współpraca z koordynatorami ACSS i WCSS

- współpraca z koordynatorem Team100 

- współpraca przy wydawaniu zeszytów ZM

 

JAN POŚNIK

jan.posnik@sport-olimpijski.pl

 

- współpraca merytoryczna dot. dyscyplin sportowych: łucznictwo, strzelectwo, rugby, szermierka

- kwalifikacje olimpijskie

- współpraca z koordynatorami ACSS i WCSS

- współpraca z koordynatorem Team100 

- współpraca przy wydawaniu zeszytów ZM

 

WŁODZIMIERZ PAZIK - trener klasy mistrzowskiej

wlodzimierz.pazik@insp.waw.pl

 

- współpraca merytoryczna dot. dyscyplin sportowych: gimnastyka, triathlon, żeglarstwo

- koordynowanie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

- ocena i opiniowanie realizacji decyzji Ministra dotyczących kadr wojewódzkich i i OOM

- kwalifikacje olimpijskie

- współpraca z koordynatorami ACSS i WCSS

- współpraca z koordynatorem Team100 

- współpraca przy wydawaniu zeszytów ZM

 

JAN ŻÓŁKIEWSKI

jan.zolkiewski@insp.waw.pl

 

- współpraca merytoryczna dot. dyscyplin sportowych: jeździectwo, hokej na trawie, hokej na lodzie, zapasy

- ocena i opiniowanie realizacji decyzji Ministra dotyczących kadr wojewódzkich i OOM

- kwalifikacje olimpijskie

- współpraca z koordynatorami ACSS i WCSS

- współpraca z koordynatorem Team100 

- współpraca przy wydawaniu zeszytów ZM

 

KONRAD ŚWIĘTOCHOWSKI

wyniki-ssm@insp.waw.pl

 

- monitorowanie nowego oprogramowania systemu punktacji SSM (wersja prototypowa)

- współpraca z MS oraz pzs w zakresie SSM

- wdrażanie pełnej wersji nowego oprogramowania systemu punktacji SSM

 

PIOTR POSTEK - informatyk

piotr.postek@sport-olimpijski.pl

 

- obsługa strony internetowej

- edycja materiałów szkoleniowych

- tygodniowe sprawozdania wynikowe

- modyfikacja systemu bazowo-danowego

- tworzenie prezentacji dla MS

 

OLGIERD KWIATKOWSKI - redaktor

olgierd.kwiatkowski@sport-olimpijski.pl

 

- obsługa strony internetowej (wizualizacja, treść, wyniki)

- redagowanie kwartalnika Forum Trenera (redaktor naczelny)

- współpraca przy sprawozdaniach dla MS

- współpraca przy tworzeniu zeszytów ZM

- współpraca z koordynatorem Team100