zadania zespołu

Zespól Metodyczny przy Instytucie Sportu-Państwowym Instytucie Badawczym powołany został do wspierania procesu szkolenia zawodników kadry narodowej polskich związków sportowych w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i Europy poprzez nadzór merytoryczny oraz kontrolę procesu szkolenia zawodników kadry narodowej. Do zadań Zespołu w szczególności należy:

  • współpraca w zakresie organizacji szkolenia sportowego z wydziałami szkolenia i trenerami polskich związków sportowych, oraz innymi podmiotami działającymi w sportach paraolimpijskich,
  • monitorowanie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich poprzez przygotowanie analiz związanych z realizacją procesu szkolenia oraz wydawania opinii w tym zakresie dla potrzeb  ministra Sportu i Turystyki
  • opiniowanie założeń organizacyjno-szkoleniowych polskich związków sportowych i innych podmiotów działających w sportach paraolimpijskich,
  • ocenę stopnia realizacji programów szkolenia zawodników kadry narodowej realizujących przygotowania olimpijskie paraolimpijskie i igrzysk głuchych,
  • ocenę zjawisk i wydarzeń stanowiących zagrożenie dla procesu szkoleniowego zawodników kadry narodowej,
  • gromadzenie wyników sportowych z zawodów mistrzowskich we wszystkich grupach wiekowych w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i objętych programem igrzysk głuchych oraz analiz z uzyskanymi wynikami,
  • rekomendowanie Zespołowi Naukowo-Badawczemu członków kadry narodowej, którzy powinni być objęci badaniami diagnostycznymi,
  • pomoc polskim związkom w rozwiązywaniu problemów szkoleniowych poprzez upowszechnianie wiedzy na temat najnowszych trendów w procesie treningowym, w tym siły i mocy.

 

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie